Summa sidvisningar

onsdag 19 oktober 2011

När man lyckats en gång så varför inte en gång till...

Jag tänker nu i samma banor som Nordström. När man har lyckats att få in bra med cash och dessutom ett annat erbjudande. Varför då inte försöka med en höjning. Person N är anställd på förening HH Person K har hand om pengarna i föreningen HH. Person N skall nu försöka med 1:Höja lönen 2: Höjs den inte så är person N nöjd och hoppar av och tar med sina cash som han fått. Person J känner att tiden inte räcker till annars. Nu blir lösningen att person J säger ungefär såhär men med andra ord: Tack och hej för mina pengar jag sticker till nästa projekt. Kontraktet gällde bara division 1 och därför ser person N att han har rättigheter att hoppa av när det bli dags för Allsvenskan. Person K använder mediakraften för att försöka trycka ner J. Med t.ex. att K säger att J är en dålig tränare.

Person K springer runt och visar sina pengar och Person J har valt att greppa tag i dem en gång. Person J vet exakt vad han skall göra för att mätta sin familj med mat och semester.

Person K vet inte exakt vad person J skall göra i förväg.

Problemet är alltså att när Kenta Sjögren har visat sin vänlighet och generositet så hugger Jocke Nordström och nappar på erbjudandet. Sedan när hopslagningen klubbas så är Jocke Nordström med ett tag för att kolla lite hur det ser ut med kraven. När han märker att han inte kan vara med p.g.a. annat med bl.a. döttrar så frågar Jocke om mer pengar och funkar inte det så springer Jocke bort. Kenta använder då media.

Så går det när den generöse möter den girige. När man väl har lyckats med ruta ett så varför inte försöka med att avancera ruta 2?

Inga kommentarer: